Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky kurzů bruslení a krasobruslení

 1. Kurzy probíhají:
 • Na zimním stadionu Škoda Icerink, Přetlucká 3422/23, 100 00 Praha 10-Strašnice. Jednotlivé časy a podrobný ceník naleznete v sekcích „Rozvrh a Ceník“. Ty jsou vždy aktuální pro daný kurz. Vyhrazujeme si právo ceny změnit v závislosti na změně ceny za pronájem ledu.
 • Na zimním stadionu Bronzová, Bronzová 1387/37, 155 00 Praha 13-Stodůlky. Jednotlivé časy a podrobný ceník naleznete v sekci „Rozvrh a Ceník“. Ty jsou vždy aktuální pro daný kurz. Vyhrazujeme si právo ceny změnit v závislosti na změně ceny za pronájem ledu.
 • Provozovatel: MVDr. Františka Hozmanová, IČO:71503587
 1. Přihláška:
 • Na každé pololetí je nutné podat novou přihlášku pro rezervaci vašeho místa.
 • Kurzovné se platí za každý kurz zvlášť, a to vždy na jeho začátku. Bez provedení platby (případně bez předložení potvrzení o proběhlé platbě) není možná účast na kurzu.
 • Začít v kurzu je možné kdykoliv během roku, podmínkou je však volné místo na ledové ploše.
 1. Zkušební lekce:
 • Vždy je možné zúčastnit se nejprve zkušební lekce a teprve potom se rozhodnout, zda v kurzu chcete dále pokračovat.
 • Zúčastnit se zkušební lekce je možné pouze 1x.
 • Aktuální cena je uvedena v "ceníku".
 • V případě, že se rozhodnete pokračovat, jste povinni doplatit zbylé kurzovné. Jednotlivé lekce NELZE platit individuálně.
 • Částka za zkušební hodinu vám bude odečtena z celkové ceny pololetního kurzovného, takže nezaplatíte nic navíc. V případě zakoupení pemranentky zkušební lekce odečíst nelze.
 1. Možnosti kurzovného:
 2. a) Cenově zvýhodněné pololetní kurzovné
 • Zahrnuje paušální předplatné za všechny lekce v jednom pololetí tedy od září do konce ledna (1. pololetí) a od února do června (druhé popoletí) -  cena se odvíjí od počtu lekcí daného pololetí. 
 • V případě vaší absence není možné lekce nahrazovat ani vrátit peníze zpět.
 • Kurzovné je nepřenosné.
 • V případě přijetí klienta kdykoliv po zahájení kurzu, se celková cena kurzovného snižuje o lekce, kterých se klient nemohl zúčastnit.
 1. b) Permanentka
 • Slouží jako předplatné na 10 lekcí.
 • Platíte pouze ty lekce, které odjezdíte.
 • Platnost je omezena na dobu 20 týdnů.
 • Začátek platnosti permanentky se řídí datem, kdy klient v kurzu v daném pololetí startuje nebo v případě pokračování v kurzu začíná platnost nové permanentky ihned následující lekcí, která bezprostředně navazuje na poslední využitou lekci na předchozí permanentce.
 • Nevyužité kurzovné v rámci platnosti permanentky se převádí do dalšího pololetí.
 • Není možné uplatnit nárok na vrácení peněz z jakéhokoliv důvodu.
 • Je nepřenosná.
 1. Platbu je třeba uhradit před začátkem kurzu převodem na účet: Číslo účtu je : 2500458893/2010, do poznámky je třeba připsat jméno klienta, pro kterého je kurz určen.
 • Pro garanci vašeho místa v kurzu je třeba uhradit celé kurzovné nebo zálohu.
 • Zkušební lekce se hradí v plné výši.
 • Platbu kurzovného je třeba provést do dní 14 dní od vašeho přijetí na kurz nebo nejpozději před začátkem vlastního kurzu.
 1. Vrácení kurzovného:
 • Peníze za kurzovné nelze vrátit.
 • Platnost kurzovného lze prodloužit z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu trvající minimálně 3 týdny a déle, a to na základě potvrzení od lékaře.
 • V ojedinělých případech lze kurzovné převést na jiného účastníka kurzu, který odpovídá úrovni a věku bruslaře, který se z jakýchkoliv důvodů již kurzu nemůže dále účastnit. Jiný účastník kurzu může být jiné úrovně a věku pouze v případě volné kapacity v dané lekci.
 • V případě zrušení kurzu z důvodu nařízení státu nebo z organizačních důvodů se postupuje individuálně, v závislosti na situaci. Platnost kurzovného bude prodloužena, tam kde prodloužení nebude možné, bude kurzovné převedeno do dalšího bezprostředně navazujícího kurzu. V případě, že klient nevyužije své zbývající kurzovné v bezprostředně navazujícím kurzu, po skončení platnosti svého kurzovného ztrácí klient možnost kurzovné dále využívat a zbývající částka tak zůstává provozovateli. V případě, že bude mít klient zájem, po skončení platnosti svého kurzovného opět do kurzu nastoupit, je povinen uhradit nové kurzovné.
 1. Slevy:
 • Sleva 10% z ceny kurzu vždy pro následující pololetí, za každého nového klienta, kterému naše kurzy doporučíte a který si u nás zakoupí kurzovné alespoň na 1 pololetí nebo si zakoupí permanentku. Slevu není možné přiznat, pokud se nový klient zúčastní pouze 1. zkušební lekce a dále nebude chtít v kurzech pokračovat. V případě více nových klientů se slevy sčítají.
 • V případě účasti tříčlenné rodiny získává 3. člen z rodiny 30% slevu z ceny kurzovného. Sleva se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného.
 • V případě čtyř a vícečlenné rodiny získává 3. člen z rodiny 30%, 4. a další člen 50% slevu. Sleva 30% se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného, sleva 50% z druhé nejnižší.
 1. Rozpis lekcí a ceny

Podrobně naleznete v sekci "rozvrh a ceník" vždy pro aktuální období.

 1. Odpovědnost
 • Po celou dobu výuky za sebe nese odpovědnost sám každý bruslař, za dítě odpovídá jeho rodič nebo právní zástupce.
 • Kurzy se konají na vlastní nebezpečí. Organizátor nemá sjednané úrazové pojištění pro účastníky jím pořádaných kurzů, a proto doporučujeme sjednat si vlastní úrazové připojištění po dobu účasti na kurzu.
 • Bruslař je povinen řídit se pokyny trenéra a vedoucího.
 1. Organizace výuky
 • Do jednotlivých skupin budou účastníci rozděleny dle věku a výkonnosti na počátku lekce.
 • Daná skupina je otevřena v případě min. počtu 4 přihlášených účastníků poboného věku a úrovně.
  Vyhrazujeme si právo změnit čas Vaší lekce po předchozí domluvě v případě, že ve Vámi požadovaném čase není dostatek účastníků pro otevření Vaší skupiny. 

 • Účastník do předvečera jeho 18. narozenin je považován za dítě. 

 • Přechod do jiné skupiny je možný kdykoliv v průběhu sezony, ale pouze po domluvě s vedoucím kurzů a to na základě rozhodnutí trenéra. Podmínkou je volné místo v dané skupině.
 • Organizátor může v rámci jedné lekce, kdykoliv v průběhu roku, měnit rozvržení jednotlivých výkonnostní skupin dle kapacity a aktuální výkonnostní úrovně účastníka.
 • V případě nepřítomnosti trenéra dané skupiny, bude této skupině přiřazen trenér náhradní, případně budou její členové rozděleni dle výkonnosti do jiných skupin.
 • Není přípustné, aby jezdili společně v jedné tréninkové skupině rodič a dítě, aby rodič trénoval své dítě. Není možné bruslit samostatně bez dozoru trenéra.
 • Vyhrazujeme si právo měnit začátky a konce jednotlivých lekcí nebo lekce zcela zrušit. V případě zrušení lekcí se postupuje individuálně v závislosti na situaci. Platnost kurzovného bude prodloužena. Tam kde prodloužení nebude možné, bude kurzovné převedeno do dalšího bezprostředně navazujícího kurzu. 
 • Čas začátku lekce lze zvolit dle preferencí klienta. V případě, že by došlo k překročení kapacity ledové plochy, anebo v dané lekci nebyla vhodná skupina odpovídající věku a výkonnosti klienta, si vyhrazujeme právo na změnu času začátku lekce.

11. Potřebné vybavení pro bruslení a krasobruslení 

 • Helma - je povinná pro všechny děti a pro všechny věkové skupiny bez rozdílu věku, kteří bruslí dle přihlášky v kategorii: bez zkušenosti, začátečník a mírně pokročilý
 • Bílé kožené dámské brusle anebo pánské klasické hokejové
 • Rukavice - jsou povinné
 • Chrániče na lokty a kolena (doporučujeme pro všechny věkové kategorie)
 • Teplé sportovní oblečení (doporučujeme 1 náhradní sadu s sebou) 

12. Povinnosti klientů na zimním stadionu Škoda Icerink

 • Klient se zavazuje dodržovat zákaz kouření na stadionu včetně jeho venkovních prostor (parkoviště) s výjimkou místa vyhrazeného ke kouření. Klient se zavazuje odhazovat nedopalky výlučně do popelníků. Za každý případ porušení se klient zavazuje zaplatit provozovateli zimního stadionu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.
 • Uživatel se zavazuje dodržovat provozní řád zimního stadionu.

Aktualizováno 12.12.2022.