Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky kurzů bruslení a krasobruslení

 1. Kurzy probíhají:
 • Na zimním stadionu Nikolajka, U Nikolajky 2214/28, 150 00 Praha 5-Smíchov. Jednotlivé časy a podrobný ceník naleznete v sekcích „Rozvrh a Ceník“. Ty jsou vždy aktuální pro daný kurz. Vyhrazujeme si právo ceny měnit.
 • Na zimním stadionu Bronzová, Bronzová 1387/37, 155 00 Praha 13-Stodůlky. Jednotlivé časy a podrobný ceník naleznete v sekci „Rozvrh a Ceník“. Ty jsou vždy aktuální pro daný kurz. Vyhrazujeme si právo ceny měnit.
 • Provozovatel: MVDr. Františka Hozmanová, IČO:71503587
 1. Přihláška:
 • Na každé pololetí je nutné podat novou přihlášku pro rezervaci vašeho místa.
 • Kurzovné se platí za každý kurz zvlášť, a to vždy na jeho začátku. Bez provedení platby (případně bez předložení potvrzení o proběhlé platbě) není možná účast na kurzu.
 • Začít v kurzu je možné kdykoliv během roku, podmínkou je však volné místo na ledové ploše.
 1. Zkušební lekce:
 • Vždy je možné zúčastnit se nejprve zkušební lekce a teprve potom se rozhodnout, zda v kurzu chcete dále pokračovat.
 • Zúčastnit se zkušební lekce je možné pouze 1x.
 • Cena je uvedena v příslušné sekci.
 • V případě, že se rozhodnete pokračovat, jste povinni doplatit zbylé kurzovné. Jednotlivé lekce NELZE platit individuálně.
 • Částka za zkušební hodinu vám bude odečtena od ceny kurzovného, které zvolíte. Takže nezaplatíte nic navíc.
 1. Formy kurzovného:
 2. a) Sezónní vstupenka na celé pololetí
 • zahrnuje paušální předplatné za všechny lekce v jednom pololetí (cena se odvíjí podle počtu lekcí daného pololetí)
 • v případě vaší absence není možné vrátit peníze zpět
 • kurzovné je nepřenosné
 • v případě absence není možné nahrazovat jednotlivé hodiny
 1. b)Permanentka
 • permanentka slouží jako předplatné na určitý počet lekcí (jedno nebo dvouhodinových)
 • platíte pouze ty lekce, které odjezdíte
 • permanentka platí vždy po konkrétně vymezenou dobu od zahájení vaší první lekce (nevyužité kurzovné se tak převádí do dalšího pololetí)
 • není možné uplatnit nárok na vrácení peněz z jakéhokoliv důvodu
 • je nepřenosná
 1. Platba je třeba uhradit převodem na účet: Číslo účtu je : 2500458893/2010
 • pro garanci vašeho místa v kurzu je třeba uhradit celé kurzovné nebo zálohu jejíž výše je stanovena podle druhu vámi zvoleného kurzvoného v přihlášovacím formuláři
 • zkušební lekce se hradí v plné výši a to 360 Kč
 • pro sezónní vstupenku a permanentku činí záloha 1000 Kč
 • doplatek kurzovného je třeba provést nejpozději do dní 14 dní od výzvy k zaplacení.
 1. Vrácení kurzovného:
 • Peníze za kurzovné nelze vrátit.
 • Platnost kurzovného lze prodloužit z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu trvající minimálně 3 týdny a déle, a to na základě potvrzení od lékaře.
 • V ojedinělých případech lze kurzovné převézt na jiného účastníka kurzu, který odpovídá úrovni a věku bruslaře, který se z jakýchkoliv důvodů již kurzu nemůže dále účastnit. Jiný účastník kurzu může být jiné úrovně a věku pouze v případě volné kapacity v dané lekci.
 • V případě zrušení kurzu z důvodu nařízení státu (covid), se postupuje individuálně, v závislosti na situaci. Platnost kurzovného bude prodloužena, tam, kde prodloužení nebude možné, bude kurzovné převedeno do dalšího bezprostředně navazujícího kurzu. V případě, že klient nevyužije své zbývající kurzovné v bezprostředně navazujícím kurzu, po skončení tohoto kurzu ztrácí klient možnost kurzovné dále využívat a zbývající částka tak zůstává provozovateli. V případě, že bude mít klient zájem, po uplynutí bezprostředně navazujícího kurzu, opět pokračovat v krasobruslení, bruslení či hokeje, je povinen uhradit nové kurzovné.
 1. Slevy:
 • Sleva 10% z ceny kurzovného vždy pro následující pololetí, za každého nového klienta, kterému naše kurzy doporučíte a který si u nás zaplatí kurzovné alespoň na 1 pololetí či si zakoupí permanentku. Slevu není možné přiznat, pokud se nový klient zúčastní pouze 1. zkušební hodiny, respektive dvouhodinovky, a dále nebude chtít v kurzech pokračovat. V případě více nových klientů se slevy sčítají.
 • V případě účasti tříčlenné rodiny získává  člen 30% slevu z ceny kurzovného. Sleva se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného.
 • V případě čtyř a vícečlenné rodiny získává  člen 30%, 4. a další člen 50% slevu. Sleva 30% se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného, sleva 50% z druhé nejnižší.
 1. Rozpis lekcí

Podrobně naleznete v příslušných sekcích.

 1. Odpovědnost
 • Po celou dobu výuky za sebe nese odpovědnost sám každý bruslař, za dítě odpovídá jeho rodič nebo právní zástupce.
 • Kurzy se konají na vlastní nebezpečí. Organizátor nemá sjednané úrazové pojištění pro účastníky jím pořádaných kurzů.
 • Bruslař je povinen řídit se pokyny trenéra a vedoucího.
 • Doporučujeme sjednat si vlastní úrazové připojištění po dobu účasti na kurzu.
 1. Organizace výuky
 • Do jednotlivých skupin budou účastníci rozděleny dle věku a výkonnosti na počátku lekce.
 • Přechod do jiné skupiny je možný kdykoliv v průběhu sezony, ale pouze po domluvě s vedoucím kurzů a to na základě rozhodnutí trenéra. Podmínkou je volné místo v dané skupině.
 • Organizátor může v rámci jedné lekce, kdykoliv v průběhu roku, měnit rozvržení jednotlivých výkonnostní skupin dle kapacity a aktuální výkonnostní úrovně účastníka.
 • V případě nepřítomnosti trenéra dané skupiny, bude této skupině přiřazen trenér náhradní, případně budou její členové rozděleni dle výkonnosti do jiných skupin.
 • Není přípustné, aby jezdili společně v jedné tréninkové skupině rodič a dítě, aby rodič trénoval své dítě. Není možné bruslit samostatně bez dozoru trenéra.
 • Vyhrazujeme si právo měnit začátky a konce jednotlivých lekcí nebo lekce zcela zrušit. V případě zrušení lekcí, bude navrácen odpovídající finanční obnos.
 • Čas začátku lekce lze zvolit dle preferencí klienta. V případě, že by došlo k překročení kapacity ledové plochy, anebo v dané lekci nebyla vhodná skupina odpovídající věku a výkonnosti klienta, si vyhrazujeme právo na změnu času začátku lekce.
 1. Povinné vybavení na hokej. Organizátor je oprávněn neumožnit účastníkovi bez povinné výbavy přístup na lekci.
 • Helma s mřížkou
 • Hokejové brusle
 • Hokejové rukavice nebo jiné silnější (například lyžařské)
 • Suspenzor
 • Chrániče na lokty a kolena
 • Chránič na krk
 • Hokejka
 1. Potřebné vybavení pro bruslení a krasobruslení 
 • Helma - je povinná pro všechny děti do 15 let a pro všechny věkové skupiny bez rozdílu věku, kteří bruslí dle přihlášky v kategorii: bez zkušenosti, začátečník a mírně pokročilý
 • Bílé kožené dámské brusle anebo pánské klasické hokejové
 • Rukavice
 • Chrániče na lokty a kolena (doporučujeme pro všechny věkové kategorie)
 • Teplé sportovní oblečení (doporučujeme 1 náhradní sadu s sebou) 

Platné od 10.9.2021

Poslední změna 4.10.2021, bod 12) povinné nošení helmi