Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky kurzů bruslení a krasobruslení

 1. Kurzy probíhají:
 • Na zimním stadionu Nikolajka, U Nikolajky 2214/28, 150 00 Praha 5-Smíchov. Jednotlivé časy a podrobný ceník naleznete v sekcích „Rozvrh a Ceník“. Ty jsou vždy aktuální pro daný kurz. Vyhrazujeme si právo ceny měnit.
 • Na zimním stadionu Bronzová, Bronzová 1387/37, 155 00 Praha 13-Stodůlky. Jednotlivé časy a podrobný ceník naleznete v sekci „Rozvrh a Ceník“. Ty jsou vždy aktuální pro daný kurz. Vyhrazujeme si právo ceny měnit.
 1. Přihláška:
 • Na každé pololetí je nutné podat novou přihlášku pro rezervaci vašeho místa.
 • Kurzovné se platí za každý kurz zvlášť, a to vždy na jeho začátku. Bez provedení platby (případně bez předložení potvrzení o proběhlé platbě) není možná účast na kurzu.
 • Začít v kurzu je možné kdykoliv během roku, podmínkou je však volné místo na ledové ploše.
 1. Zkušební lekce:
 • Vždy je možné zúčastnit se nejprve zkušební lekce a teprve potom se rozhodnout, zda v kurzu chcete dále pokračovat.
 • Zúčastnit se zkušební lekce je možné pouze 1x.
 • Cena je uvedena v příslušné sekci.
 • V případě, že se rozhodnete pokračovat, jste povinni doplatit zbylé kurzovné. Jednotlivé lekce NELZE platit individuálně.
 • Částka za zkušební hodinu vám bude odečtena od ceny kurzovného, které zvolíte. Takže nezaplatíte nic navíc.
 1. Formy kurzovného:
 2. a) Sezónní vstupenka na celé pololetí
 • zahrnuje paušální předplatné za všechny lekce v jednom pololetí (cena se odvíjí podle počtu lekcí daného pololetí)
 • v případě vaší absence není možné vrátit peníze zpět
 • kurzovné je nepřenosné
 • v případě absence není možné nahrazovat jednotlivé hodiny
 • cena se procentuálně snižuje v závislosti na datu zahájení kurzu
 1. b)prostřednictvím permanentky
 • permanentka slouží jako předplatné naurčitý počet lekcí (jedno nebo dvouhodinových)
 • platíte pouze ty lekce, které odjezdíte
 • permanentka platí vždy po konkrétně vymezenou dobu od zahájení vaší první lekce (nevyužité kurzovné se tak převádí do dalšího pololetí)
 • není možné uplatnit nárok na vrácení peněz z jakéhokoliv důvodu
 • je nepřenosná
 1. Platbu lze provádět:
 • převodem na účet: Číslo účtu je : 670100-2207129767/6210, do poznámky prosím uveďte své jméno
 • hotově
 1. Vrácení kurzovného:
 • Peníze za kurzovné nelze vrátit.
 • Pouze z důvodu dlouhodobé nemoci trvající minimálně 3 týdny a déle, a to jen oproti lékařské zprávě, kde bude uvedeno datum začátku a konce nemoci lze prodloužit datum trvání kurzovného.
 • V ojedinělých případech lze za sebe nechat kurz absolvovat náhradníka, který odpovídá úrovni a věku bruslaře, který se z jakýchkoliv důvodů již kurzu nemůže dále účastnit. Náhradník může být jiné úrovně a věku pouze v případě volné kapacity v dané lekci.
 1. Slevy:
 • Sleva 10% z ceny kurzovného vždy pro následující pololetí, za každého nového klienta, kterému naše kurzy doporučíte a který si u nás zaplatí kurzovné alespoň na 1 pololetí či si zakoupí permanentku. Slevu není možné přiznat, pokud se nový klient zúčastní pouze 1. zkušební hodiny, respektive dvouhodinovky, a dále nebude chtít v kurzech pokračovat. V případě více nových klientů se slevy sčítají.
 • V případě účasti tříčlenné rodiny získává  člen 30% slevu z ceny kurzovného. Sleva se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného.
 • V případě čtyř a vícečlenné rodiny získává  člen 30%, 4. a další člen 50% slevu. Sleva 30% se počítá vždy z nejnižší ceny kurzovného, sleva 50% z druhé nejnižší.
 1. Rozpis lekcí

Podrobně naleznete v příslušných sekcích.

 1. Odpovědnost
 • Po celou dobu výuky za sebe nese odpovědnost sám každý bruslař, za dítě odpovídá jeho rodič nebo právní zástupce.
 • Bruslař je povinen řídit se pokyny trenéra a vedoucího.
 • Doporučujeme sjednat si vlastní úrazové připojištění po dobu účasti na kurzu.
 1. Organizace výuky
 • Do jednotlivých skupin budou bruslaři rozděleny dle věku a výkonnosti na počátku lekce.
 • Přechod do jiné skupiny je možný kdykoliv v průběhu sezony, ale pouze po domluvě s vedoucím kurzů a to na základě rozhodnutí trenéra. Podmínkou je volné místo v dané skupině.
 • V případě nepřítomnosti trenéra dané skupiny, bude této skupině přiřazen trenér náhradní, případně budou její členové rozděleni dle výkonnosti do jiných skupin.
 • Není přípustné, aby jezdili společně v jedné tréninkové skupině rodič a dítě, aby rodič trénoval své dítě. Není možné bruslit samostatně bez dozoru trenéra.
 • Vyhrazujeme si právo měnit začátky a konce jednotlivých lekcí nebo lekce zcela zrušit. V případě zrušení lekcí, bude navrácen odpovídající finanční obnos.
 • Čas začátku lekce lze zvolit dle preferencí klienta. V případě, že by došlo k překročení kapacity ledové plochy, anebo v dané lekci nebyla vhodná skupina odpovídající věku a výkonnosti klienta, si vyhrazujeme právo na změnu času začátku lekce.
 1. Povinné vybavení na hokej
 • Helma s mřížkou
 • Hokejové brusle
 • Hokejové rukavice nebo jiné silnější (například lyžařské)
 • Suspenzor
 • Chrániče na lokty a kolena
 • Chránič na krk
 • Hokejka
 1. Potřebné vybavení na bruslení a krasobruslení 
 • Helma - povinná pro děti do 15 let a pro všechny začátečníky bez rozdílu věku. (Pokročilé děti, které trénují v krasobruslařském klubu, helmu mít nemusí. Za děti vždy zodpovídá rodič.)
 • Bílé kožené dámské brusle anebo pánské klasické hokejové
 • Rukavice
 • Chrániče na lokty a kolena (doporučujeme pro děti i dospělé)
 • Teplé sportovní oblečení (doporučujeme 1 náhradní sadu s sebou) 

Platné od 28.7.2018