Agentura V a T" />
Česky English Facebook

Ráda bych vás tímto požádala o vyplnění přihlášky na kurzy bruslení na Nikolajce. Děkuji vám.

Jméno a příjmení (vyžadováno):

Ročník narození (vyžadováno):

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:

Email (vyžadováno):

Telefon (vyžadováno):

Moje dovednosti (odhadněte):

BUDE TO MÁ PREMIÉRAJIŽ TROŠKU BRUSLÍMBRUSLIT UMÍM A CHCI UMĚT JEŠTĚ VÍC

Mám zájem o:

Zkušební lekci za 330 Kč(a po té se rozhodnu, zda budu pokračovat)sezónní vstupenku (2350 Kč)permanentku na 10 lekcí za 3300 Kč

Zvolte prosím čas :

9.05-9.55

Poznámka:

Čestně prohlašuji, že jsem byl/a seznámena se skutečností, že účast v kurzech bruslení je na vlastní zodpovědnost. Pravidla kurzu a pokyny trenérů budeme dodržovat a bereme na vědomí, že jejich hrubé porušení může vést k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení peněz. Dále oprávněná osoba prohlašuje, že byla seznámena s organizací, programem a podmínkami.

Odesláním/předáním přihlášky účastník a zákonný zástupce účastníka dává pořadateli dle zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, které pořadateli v souvislosti se svou účastí na akci poskytne, zejména za účelem prověření jeho platné účasti na akci a pro další obchodní, marketingové účely pořadatele, a to po dobu 2 let. Souhlasí též s pořizováním fotografií účastníka, jejich zveřejněním na webových stránkách pořadatele. Dále účastník a zákonný zástupce souhlasí se zasíláním občasných informačních emailů a newsletterů.

Nahoru