Agentura V a T" />
Česky English Facebook

Přihláška na kurz krasobruslení

Přihlášení na ZS Nikolajka Smíchov Přihlášení na ZS Bronzová Stodůlky

Přihlašovací formulář na kurz na ZS Bronzová ve Stodůlkách

Kurz na Zimním stadionu Bronzová ve Stodůlkách probíhá ve čtvrtek od 23.11.2017 do 21.12.2017 a od 4.1.2018 do 15.3.2018

Jméno a příjmení (vyžadováno):

Ročník narození (vyžadováno):

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:

Email (vyžadováno):

Telefon (vyžadováno):

Moje dovednosti (odhadněte):

BUDE TO MÁ PREMIÉRAZAČÁTEČNÍKMÍRNĚ POKROČILÝPOKROČILÝ

Mám zájem o:

Zkušební lekci za 400 Kč(a po té se rozhodnu, zda budu pokračovat)11 lekcí za 4000 Kč16 lekcí za 4500 Kč

Poznámka:

Čestně prohlašuji, že jsem byl/a seznámena se skutečností, že účast v kurzech bruslení je na vlastní zodpovědnost. Pravidla kurzu a pokyny trenérů budeme dodržovat a bereme na vědomí, že jejich hrubé porušení může vést k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení peněz. Dále oprávněná osoba prohlašuje, že byla seznámena s organizací, programem a podmínkami.

Odesláním/předáním přihlášky účastník a zákonný zástupce účastníka dává pořadateli dle zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, které pořadateli v souvislosti se svou účastí na akci poskytne, zejména za účelem prověření jeho platné účasti na akci a pro další obchodní, marketingové účely pořadatele, a to po dobu 2 let. Souhlasí též s pořizováním fotografií účastníka, jejich zveřejněním na webových stránkách pořadatele. Dále účastník a zákonný zástupce souhlasí se zasíláním občasných informačních emailů a newsletterů.

Nahoru